Administratie

AnWes kan uw totale administratie en boekhouding verzorgen. Of u dat op papier of digitaal aanlevert. Samen bepalen wij een administratieve werkwijze, hoe deze te verwerken en beheren. Alle gewenste rapportages die nodig zijn om uw bedrijf optimaal te laten functioneren kunnen wij verzorgen zoals:

• Uw administratie van A tot Z realiseren
• Digitaliseren van uw administratie
• Samenstellen jaarrekeningen
• Verzorgen omzetbelastingaangifte en vennootschapsbelastingaangifte
• Verzorgen van tussentijdse rapportages
• Samenstellen cijfers vanuit jaarverslag voor eventueel toekomstig beleid. • 
• Opstellen van prognoses