Verslaggeving

Eenmaal per jaar zult u een financieel verslag van uw onderneming nodig hebben waarin uw cijfers zich verhouden tot voorgaande jaren, worden omzet, kosten en nettowinst vastgelegd. Ook kan het financiele verslag gebruikt worden als vergelijking met branchegenoten. Waar en hoeveel wijken uw cijfers af t.o.v. het gemiddelde in uw branche. Lees Meer